- ALGEMENE INFO -

- MEESTERSCHAP IS ONS GEWOON! -

Dit zijn wij

Een treffende metafoor die aansluit bij onze visie:
‘Er zijn bakkers die tachtig verschillende broden verkopen en er zijn bakkers die maar drie soorten verkopen. Broden met zorgvuldig gekozen ingrediënten, en die met aandacht zijn bereid. Deze bakkers zijn bovendien voortdurend op zoek naar hoe het nog beter kan.’

Zo willen wij ook graag ons onderwijs vormgeven: we maken zorgvuldige keuzes in de veelheid van onderwijsontwikkeling en wat we doen, doen we goed. 

Elkaar inspireren

Bij basisschool St. Willibrordus is er aandacht voor plezierig samenwerken én voor het zelfstandig uitvoeren van opdrachten. Hierbij maken wij gebruik van ieders talent en van de motivatie van de kinderen. Wij inspireren elkaar met kennis en vaardigheden; dit sluit zoveel mogelijk aan bij de maatschappelijke actualiteit van alledag. Daarnaast stimuleren wij een positief kritische levenshouding bij de kinderen. Wij beschikken over een schoolplein waar genoeg bewegingsvrijheid is voor diverse activiteiten als sporten, ontdekken, relaxen, klimmen en samen spelen.

Eigenaarschap

Wij vinden dat er voldoende ruimte moet zijn om een diversiteit aan activiteiten aan te bieden en dat er ruimten zijn die bij de verschillende activiteiten passen, in onze nieuwbouw zal dit volop terug te zien zijn: een kind krijgt de mogelijkheid om te kiezen waar hij/zij een activiteit doet. Sommigen werken/leren/spelen bij voorkeur zonder prikkels terwijl anderen juist behoefte hebben aan muziek of drukte om zich heen. Het ontwikkelen van eigenaarschap zit niet alleen in het hebben van invloed in wat je op welk moment doet, maar ook waar en met wie je dat doet.

Strategische koers

Elke vijf jaar neemt Delta Scholengroep, waar de St. Willibrordus onderdeel van is, de ‘Strategische Koers’ onder de loep. Aan de basis van de vernieuwde koers ‘Samen leren voor de wereld van morgen’, staan de volgende vier prestatiegebieden:

  1. Brede Ontwikkeling voor alle leerlingen.
  2. Aansprekend Werkgeverschap voor de werknemers.
  3. Basis op Orde.
  4. Zelfbewuste Positionering.

De eigenschappen die we willen ontwikkelen en beter leren benutten zijn: aansprekende ambities, slim samenspel en vermogende teams. Deze eigenschappen staan centraal in ons schoolplan en in de bijbehorende jaarplannen.

Wilt u meer lezen over de Strategische Koers?
Neem dan vooral een kijkje op: www.deltascholengroep.nl 

Nieuw schoolgebouw

In 2022 betrekken wij, samen met Kinderopvang Pindakaas, een compleet nieuw gebouw met een eigen gymzaal. Wij worden hierdoor een IKC, wat staat voor Integraal Kindcentrum. Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen en te ontwikkelen. Binnen een IKC is er een vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang en wordt er gewerkt vanuit één team met één pedagogische visie.

Drie speerpunten

Van 2020 tot 2024 stelt basisschool St. Willibrordus deze drie speerpunten centraal:

  1. Onze school ontwikkelt zich binnen drie jaar tot een Integraal Kindcentrum (IKC), samen met kinderopvang Pindakaas – Slim samenspel.
  2. Wij beschikken over een leerlijn ‘computational thinking’ – één van de 21st century skills. Deze manier van problemen oplossen is een ‘way of life’ binnen onze school – Aansprekende ambities.
  3. Kinderen en teamleden ontwikkelen hun persoonlijke ingezette talenten. Ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leerproces – Vermogende teams.

Onze identiteit

Basisschool St. Willibrordus heeft van oorsprong een Rooms-Katholieke identiteit. Wij vieren de Christelijke feestdagen, maar bij ons komen alle godsdiensten aan bod. Dit is vooral terug te zien in de thema’s die we jaarlijks terug laten komen: filosofie, wereldgodsdiensten, omgang met elkaar en seksualiteit. Onze visie op omgaan met identiteit sluit aan bij de missie van Delta Scholengroep: wees verschillig, geef hoop, zoek geluk.

Aandacht voor sociale omgang

Op onze school is aandacht voor sociale omgang erg belangrijk. We stimuleren hiervoor geen ‘aangeleerd gedrag’, maar een ‘natuurlijke omgang’ met elkaar. Dat doen we door de thema’s respect veiligheid, verantwoordelijkheid, eigenheid en betrokkenheid in een doorlopende cyclus centraal te stellen. Partnerschap met ouders is hierin essentieel, de leerlingen krijgen daarom bij ieder thema een ‘thuisopdracht’. 

Aanmelden

>>> Wilt u uw kind en/of kinderen aanmelden, dan kan dat via onze aanmeldpagina.

Meer weten?

>>> Download of bekijk onze schoolgids.